Rizika

Riziká

PEVONI - Investments & Trading (dále jen "PEVONI") je obchodní jméno, pod kterým vystupuje Pevoni Group s.r.o.

Cílem tohoto upozornění není informovat o všech rizicích spojených s obchodováním a investování. Cílem je ve zkratce objasnit rizika a upozornit, že do obchodování a investování by se měl pouštět pouze ten, ktro pochopil povahu investičních nástrojů a smluvní vztahy, do kterých vstupuje. Obchodování a investování není vhodné pro většinu veřejnosti. Zvažte pečlivě, zda se obchodování s jakýmkoli investičním nástrojem pro Vás hodí v souvislosti s vašimi zkušenostmi, cíli, finančními zdroji a jinými podstatnými okolnostmi. Informujte se u svého brokera, aby Vám takové informace v plné míře poskytl.

Rozbor rizik vyplývajících z obchodování (tradingu)

Elektronické aktivní obchodování s sebou přináší konkrétní rizika a nemusí být vhodné pro každého. S elektronickým obchodováním se může spojovat vysoký objem obchodní aktivity, zvýšená schopnost koncentrace a stres. Každý obchod generuje poplatky a celkové náklady za realizované obchody při vysokém objemu obchodování stojí za zvážení.

Elektronické aktivní obchodní účty by měly být považovány za spekulativní s cílem tvořit krátkodobé zisky. Elektronické obchodování může být použito i na střednědobé či dlouhodobé strategie. Rizikový profil investorů či traderů s využitím Elektornický rozhodování je dynamický, což znamená vysokou schopnost snášet poměrně vysoké případné ztráty. Tato činnost může vést ke ztrátě více než 100% investice, která je výhradní odpovědností obchodníka a / nebo investora (klienta Pevoni). Obchodník s aktivním elektronickým přístupem by měl rozumět a znát fungování účtů na finanční páku (tzv. Marginové či maržové účty) v různých tržních podmínkách a zvážit své investiční cíle, finanční zdroje (zázemí) a toleranci rizika, a zda jsou obchody na finanční páku pro něj vhodné. Zvýšená finanční páka může podstatně zvýšit riziko, včetně rizika ztráty vyšší než 100% investice.

Návratnost a případný zisk z každé investice závisí od rizika spojeného s touto investicí. S potenciálně vyšším ziskem se pojí větší riziko a menší pravděpodobnost návratnosti investice. Iracionální chování investorů a analytiků a nepředvídatelné náhodné události mohou ovlivnit vývoj ceny, a tím i návratnost a ziskovost investice. Velikost rizika závisí od doby trvání investice.

Předchozí vývoj ceny není zárukou jejího stejného vývoje v budoucnosti a v minulosti dosažený zisk není zárukou dosažení zisku v budoucnosti. Investováním peněžních prostředků do různých typů aktiv v rámci investičního portfolia se může redukovat riziko návratnosti takto investovaných peněžních prostředků. PEVONI - Trading Academy nedoporučuje investovat peněžní prostředky získané z poskytnutého úvěru z důvodu, že zisk obvykle lze dosáhnout pouze při větším riziku a tento zisk je značně redukován úrokem za poskytnutý úvěr.

Klient Pevoni nese plnou odpovědnost za řádné odvody daní v souvislosti s jeho investicemi. PEVONI - Trading Academy neposkytuje konzultační služby o zdanění výnosů.

Při investování do takového typu aktiv (zejména cenných papírů), jejichž obchodování není časté nebo se neobchodují ve velkých objemech, nebo jejichž obchodování neprobíhá na organizovaném trhu, může být pro klienta obchod neproveditelný v čase, který si určí, nebo může být cena pro klienta nevýhodná v čase, který si klient určí pro obchod.

Riziko vykonatelnosti pokynů na koupi, pokynů k prodeji nebo instrukcí závisí od podmínek stanovených v pokynu nebo v instrukci, které případ od případu mohou a nemusí vyhovovat podmínkám organizovaného trhu, přičemž podmínky na organizovaných trzích se mohou změnit a jsou rozdílné. Toto riziko vykonatelnosti pokynů zahrnuje nemožnost, neočekávanou nemožnost realizovat pokyny z důvodů např. výpadku elektrické energie, problémů s výpočetní technikou, připojení k internetu a mnoho jiných.

Investice do aktiv denominovaných v cizí měně je spojeno s rizikem změny směnného kurzu měny, ve které jsou denominovány. Riziko změny kurzu cizí měny při investování do aktiv denominovaných v cizích měnách se nespojuje jen s investicemi návratových v těchto cizích měnách, ale také s aktivy denominovanými v cizích měnách a obchodovanými v domácí měně z důvodu, že vývoj jejich ceny obvykle závisí na změně kurzu měny , ve které jsou denominovány.

Existuje množství jiných rizik, které stojí za pozornost při obchodování a investování s burzovními a OTC investičními nástroji. Pokud neznáte všechna rizika, vyvarujte se obchodování a investování. Poraďte se s několika profesionály jako např. se svým finančním poradcem, brokerem, obchodníkům s cennými papíry a vytvořte si ucelený přehled.

 

Stručný přehled rizik před tím než se rozhodnete obchodovat a investovat

Základní rizika:

 • tržní riziko
 • investiční riziko
 • Měnové resp. kurzové riziko
 • úrokové riziko
 • právní riziko
 • systematické riziko

Několik pojmů, kterým byste měli rozumět:

 • termínové kontrakty
 • opce
 • pákový efekt
 • Marže (margin)
 • Pokyny zda strategie snižující riziko
 • Ustanovení a podmínky smluv s brokerem, dealerem či obchodníkům s cennými papíry aj.
 • Pozastavení nebo omezení obchodování a cenové vztahy
 • Deponována hotovost a majetek
 • Provize a další poplatky
 • Ocharana vkladů
 • Země původu brokera, depozitáře
 • Nástroje na obchodování
 • elektronické obchodování
 • technologické riziko
 • Burzovní a mimoburzovní tranzakce

V případě zájmu o prodiskutování rizik spojených s obchodováním a investováním kontaktujte nás na info@pevoni.cz!

 

Další zdroje o rizicích v investování a obchodování

ESMA - Upozornenie pre investorov

 

 

Rizika

Reference

Každému nedoporučuji

"Dostal jsem za krátký čas informace, což by mě mohlo stát 2 roky času a ještě více peněz. Peter se snaží udělat best ve spolupráci se zpětnou vazbou. Určitě je toho mnohem víc, ale myslím, že za ten čas je to tak nejefektivnější jako to dělá. Neboť někdy méně je více nebo poměr pochopitelné info a čas je nastaven velmi dobře. Mentoring bych nedoporučil každému :) bohužel by to bylo zbytečné, ale tím co to myslí vážně tak určitě ano."

Oliver S. (Bratislava), květen 2014
Absolvent PTA Osobní Mentor

Viac referencií tu.

 

Reference

Ochota pomoci a poradit

"Do programu Osobní Mentor jsem se přihlásila jako úplná začátečnice. Kurz naplnil všechna má očekávání.
Peter je velmi vzdělaný a informovaný člověk ve světě investování a navíc i velmi ochotný pomoci a poradit nad rámec kurzu. Všechny informace mi byly podrobně vysvětleny pokud jsem něčemu nerozuměla. I po skončení kurzu jsem měla feedback a podporu.
Díky Pevoni - Trading Academy, pokračuji dále ve světě investování."

Mila K., leden 2015
Absolventka PTA Osobní Mentor

 

Reference

Po roce spolupráce

"Už rok spolupracuji s Petrem. Na začátku jsem si zaplatila službu mentora. Přišla jsem jako začátečník s informacemi ze samostudia a masových školení - bez zkušenosti z live obchodování. Toto školení mě posunulo značně vpřed a vzhledem na vysokou kvalitu služby jsem pokračovala v odebírání služby PTA Trading Floor, kterou si platím do dnes. Služba poskytuje přehled, co se děje na trzích, tipy na obchody, jakož i odpovědi na dotazy. Do diskuse se mohou zapojit všichni přítomní na Trading Floor, mohou reagovat, dávat podněty .... .Trhy jsou analyzovány z pohledu technické analýzy, jakož i hlavních fundamentů. Ačkoliv občas nemám čas sledovat v průběhu dne trhy a hlavní události, tento přehled stačí k tomu, abych byla stále v "obraze". Službu vřele doporučuji - poměr informace vs cena je přijatelná. "

Andrea S., absolventka
PTA Osobní Mentor & PTA Trading Floor

Reference

Přátelský a fundovaný přístup

"To, co se na školení přebírá má své opodstatnění, obchodni systém je jednoduchý na pochopení, člověk neobchoduje často, což je dobré alespoň v mém případě a myslím si, že získá celkově většího náhledu na trhy. Jak se na školení mnohdy řeklo" v jednoduchosti je krása. "pro mě bylo přínosné, že systém nepoužívá žádné indikátory, které ukazují většinou jen to, co cena udělala v minulosti. Do školení jsem je používal, tak jsem rád, že už je nevidím na platformě."

Ivan D., Červen 2012
Absolvent PTA Trading Floor

 

Reference

PTA mi pomohlo k velké změně

"Konečně jsem po dlouhé době v profitu. Stále jsem se trápil, jak obchodovat, na nic jsem neměl čas a byl jsem podrážděný. PTA Daily Online mi pomohlo změnit můj život. Harmonie zabírá :) Cítíme se s rodinou vyrovnanější a minulý měsíc jsem vydělal 34%. Vřelé díky za otevření očí. "

Jozef K., leden 2012
Absolvent PTA Trading Floor

 

Reference

Súvislosti, ktoré mi unikali

"Moje očekávání ohledně kurzu byly překonány, získal jsem nový pohled na obchodování a posunul jsem se v něm výrazně dále. Patterny, které jsem si myslel, že je znám, získali nový rozměr. Začal jsem zkoušet jiné přístupy a strategie jako dosud. Nyní při pohledu na ceny v grafu vidím souvislosti, které jsem si předtím nevšímal. Díky za všechno. 5 hvězdiček nedám proto, abyste neusnuli na vavřínech ale i sami se zlepšovaly a přinášely dalším lidem nové informace o obchodování :-) "

 

Marek P., August 2012
Absolvent PTA Osobní Mentor

 

Reference

Úžasný kurz

"Velká spokojenost. Interaktivnost a profi přístup. Získala jsem kontakt na člověka se kterým se vím v případě potřeby poradit. Mentor má trhy odzkoušené, naučí a umí poradit, určit směr. Je to profesionál, který se na nic nehraje. Úžasný kurz, který díky profesionalitě mentora a interaktivnosti posouvá rychleji tradera dále. Jiný, ale zajímavý přístup, jakému jsem se do teď věnovala. Zreálni představy o potencionálních možnostech tradingu. "

Andrea S., červen 2012
Absolventka PTA Osobní Mentor

 

Reference

Šetřím na poplatcích a vím jak na to

"Obchodní přístupy, které jsem se na školeních naučil mi pomohli dělat rozvážně rozhodnutí. Cena za školení je vzhledem ke kvalitě informací velmi dobře nastavená. V minulosti jsem měl makléře na telefonu, který mě stál hodně peněz a nic jsem se od něj nenaučil. Nyní šetřím, mám znalosti, přehled a vím jak na to, jak se budu rozhodovat dopředu, co jsem předtím nevěděl protože jsem se na makléře pouze spoléhal. Celkově je PTA Trading Floor levnější než makléř na telefonu."

Peter H. (Žilina)
Absolvent PTA Trading Floor

 

Reference

Skvělé školení

"Všem, co chtějí lépe porozumět obchodování forexu, ale i jiných trhů, doporučuji. Petr je trpělivý mentor a jde do hloubky. Je vidět, že ho to baví. Pro mě velmi přínosné. Děkuji. Už nepanikařim, vím co dělat, vím rozeznat vstupní a výstupní signály a zůstat při obchodním plánu. Velmi děkuji."

Adam S., únor 2012
Absolvent PTA Osobní Mentor

 

Reference

 Reálný pohled na obchodování

"Komplexní školení zahrnující všechny aspekty obchodování. Peter školení flexibilně přizpůsobuje individuálním nárokům klienta obsahově i časově. Získala jsem počáteční komplexní a reálný pohled na obchodování, trhy a směr jak dále. Dobrý přístup k materiálům. Děkuji."

Ľuba P., říjen 2012
Absolvent PTA Osobní Mentor

 

Reference

Flexibilní přístup

"Nejlepší školení, na kterém jsem byl. Petr se mi maximálně časově přizpůsobil, když jsem potřeboval přesunout hodinu, nebyl problém i dříve ráno. Určitě se ještě vrátím."

Peter H., únor 2012
Absolvent PTA Trading Floor

Reference

Školení mě dostalo na "zem"

"Jsem spokojený nakolik jsem úplný nováček a o tom, že se dá obchodovat na trzích jsem se dozvěděl náhodou a školení mi spoustu věcí vysvětlilo. Zatím neznám jiné školení a líbil se mi přístup PEVONI a pana Voštinára, který navrhl i osobní setkání, za které děkuji . Školení mě určitě usměrnilo a už nejsem takový horlivý jako na začátku, když jsem si to uměl představit jen z filmů. Školení mě dostalo na "zem" a jsem rád, že ho mám v archivu a mohu se k němu kdykoliv vrátit. Po úvodním školení jsem velmi spokojen s přístupem a s informacemi, které mi byly poskytnuty. Stejně pan Voštinár promptně reagoval na otázky a umí poradit a usměrnit. Zatím nehledám jiné školení, možná ještě nějakou literaturu. Zatím děkuji."

Miroslav H., duben 2013
Absolvent Jak začít investovat?

 

Reference

Vidím věci na grafu prvním pohledem

"Nejvíce oceňuji část o technické analýze. Zde vidím pro mě největší přínos. Neméně důležitou fundamentální analýzu jsem začal vnímat víc. Oceňuji však ucelenost jednotlivých oblastí, vzájemnou provázanost problematiky podanou v školení. Pokud bych školení absolvoval před rokem, můj účet by vypadal zcela jinak. Při otevření jakéhokoliv grafu vidím už na první pohled věci, které jsem před školením nevnímal."

Peter B. (Bratislava), prosinec 2013
Absolvent PTA Osobní Mentor

Reference

Pozitivní setkání

"Petr se mi věnoval vzhledem k ceně dostatečně dlouho a vysvětlil podstatné aspekty tradingu. Jsem zkušený obchodník a bylo zajímavé ho poslouchat, zvláště pokud šlo o živé obchodování. To bylo poprvé, kdy jsem na školení viděl opravdu živé obchodování. Ale jeho systém je pro mě pouze z části vhodný. Vydělám jinou technikou, ale netvrdím, že to byly vyhozené peníze. Nové myšlenky jsou stále dobré."

Tibor S., listopad 2011
Absolvent PTA Osobní Mentor

 

Reference

Zdůraznění psychologie tradera

"Školení splnilo moje očekávání, prošly se komplet všechny okruhy potřebné pro zahájení obchodování. Velmi zajímavě pojaté školení, konktrétne mě upoutalo zdůraznění důležitosti psychologie tradera. Školení PTA Osobní mentor poskytuje komplexní základ pro obchodování na finančních trzích, vřele doporučuji. Peter je velmi zanícený školitel , který věnuje studentům maximum času, jednoduchou formou vysvětluje jednotlivé kroky a metody obchodování."

Pavol Š. (Praha), listopad 2013
Absolvent PTA Osobní Mentor

Reference

Srozumitelné vysvětlení

"Vyhovuje mi forma školení - přes internet a zároveň individuální mentoring. Obsah školení je velmi atraktivní a aktuální. Nejdůležitější je podle mého názoru srozumitelné podání a trpělivé vysvětlování od mentora. Celé školení bylo zaměřeno na uplatnění do praxi."

Lenka J. (Martin), leden 2014
Absolventka PTA Osobní Mentor 

Reference

Získání nadhledu

"Obsah školení je komplexní. Přednášející nemá problém se přizpůsobit individuálním požadavkům v rámci školení. V současnosti získané vědomosti testuji v mém obchodním systému. Mohu říci, že ho jednoznačně vylepšili a posunul jsem se dál. Postupně se stávám rozvážnější obchodníkem. Poznal jsem profesionála, který ví o čem mluví a ví to i prakticky použít. Své zkušenosti přátelským způsobem umí podat dál. Doporučuji školení protože získáte nadhled nad tím, co se na burze a kolem ní dělá."

Pavol S., září 2012
Absolvent PTA Trading Floor

 

Reference

Spokojenost s přístupem a informacemi

"Školení Osobní Mentor jsem absolvovala jako začátečnice. I když jsem měla ohledně trhů prostudovanou nějakou literaturu, nevěděla jsem to aplikovat na praxi. Na tomto školení jsem se dozvěděla informace, které jsem v žádné prostudování literatuře nenašla. Teorie obchodování na trzích je jedna věc a aplikace v praxi druhá věc. Nyní při pohledu na graf vidím věci, které jsem dosud v grafu neviděla. získala jsem nový pohled na trhy. Školení bylo pro mě velmi přínosné. jsem spokojená s přístupem a informacemi, které jsem dostala. Informace, které byly poskytnuté, byly podložené dlouholetými zkušenostmi z obchodování na kapitálových trzích. Peter je výborný školitel."

Ľuba S. (Bratislava), prosinec 2015
Absolventka PTA Osobní Mentor
 

Reference

Trpělivost a srozumitelnost

"Peter je trpělivý mentor, který nenechal žádnou otázku nezodpovězenou a řádně objasněnou. V případě, že jsem měl během jeho výkladu nějaké nejasnosti v dané problematice, nebyl problém, aby mi to opět i vícekrát srozumitelně vysvětlil a doložil praktickým příkladem. Z mého úhlu pohledu bych kladl větší důraz na problematiku analýzy grafů, detaily vstupů a výstupů, i když na druhé straně se tyto věci dají vysledovat na sezeních PTA Trading Floor a doufám, že to ještě podrobněji prebereme na druhém sezení."

Ivan M., březen 2013
Absolvent PTA Osobní Mentor

Reference

Unikát ve vzdělávání o tradingu a investování

"Ve spolupráci s PTA budu pokračovat i nadále. PTA z kvanta dostupných informací o tradingu zprostředkuje ty nejkvalitnější, spojené do srozumitelného systému. Přišla jsem jako začátečnice, absolvovala jsem PTA osobní mentor a jsem spokojená. Denní sezení PTA Trading Floor poskytují přehled, co se aktuálně děje na světových trzích a interpretace zkušeného profesionála. Na sezeních jsou vystiženo trendy, očekávané změny a otočky na trzích, potenciální obchodní a investiční příležitosti. Dovolím si konstatovat, že PTA školení jsou unikátem v nabídkách vzdělávání z oblasti tradingu, s tak výhodným poměrem informační hodnota / cena ve spojení s individuálním přístupem ke klientovi."

Ľuba P., absolventka
PTA Osobní Mentor & PTA Trading Floor